Hafan | Heini Merthyr Tudful

Heini Merthyr Tudful yw’r Adran chwaraeon a gweithgaredd corfforol ar gyfer CBS Merthyr Tudful.

Rôl Heini Merthyr Tudful yw datblygu’r ddarpariaeth chwaraeon a gweithgaredd corfforol ledled Merthyr Tudful. Gwnawn hyn mewn nifer o ffyrdd. Rydym yn gweithio’n agos i gefnogi datblygu cyfleoedd all-gwricwlaidd ac uwchsgilio staff ysgolion. Rydym yn cefnogi clybiau, grwpiau a sefydliadau lleol â cheisiadau am arian, cyngor a chyfleoedd datblygu. Rydym yn datblygu mentrau newydd i fynd i’r afael â rhwystrau i gyfranogiad ac i sicrhau fod pawb ledled Merthyr yn cael y cyfle i fod yn gorfforol heini. Hefyd, fel tîm rydym yn eirioli a hyrwyddo manteision chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

Ein gweledigaeth yw ‘Heini Merthyr, Gwell Merthyr’

Ein cenhadaeth i gefnogi hyn yw ‘creu tirlun chwaraeon a gweithgaredd corfforol ffyniannus a chynaliadwy ble mae chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau’.

Rydym yn credu bod chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn cynnig gymaint yn fwy o fanteision na bod yn gorfforol iach yn unig. Y mae’n cynnig cynhwysiant, cyfeillgarwch, hyder, cyfleoedd i gyflawni a llawer mwy.

Felly os oeddech chi am gyfle i fod yn heini heb wybod ble i ddechrau, neu os ydych yn ddarparwr lleol ag angen cefnogaeth, cysylltwch a bydd un o’n tîm yn hapus i’ch helpu.

Ysgol

Cymuned

Effaith

Y newyddion diweddaraf

Fe welwch y newyddion diweddaraf isod

Cricket Winners

Y Cyngor yn ymgynghori ar strategaeth i wneud pobl yn iachach ac yn hapusach

  • By : Jon Baber
  • 02-Hyd-2019

Dan Bufton

Cydlynydd Datblygu Chwaraeon

Jennifer Evans

Cydlynydd Datblygu Chwaraeon- Gwagleoedd Awyr Agored + Hamdden

Emma Christopher

Cydlynydd Datblygu Chwaraeon- Llythrennedd Corfforol