0 - 3 Blynedd

Bydd cael dechrau actif i fywyd yn dylanwadu’n gadarnhaol ar ddatblygiad plant a’u tyfiant. Bydd rhoi dechrau cadarnhaol i blant yn effeithio ar eu dewisiadau yn y dyfodol. Mae llawer o gyfleoedd ar gael ar gyfer gweithgareddau corfforol i rieni newydd a theuluoedd â phlant 3 oed ac iau ym Merthyr Tudful.

Noder fod rhai o’r sesiynau’n newid o bryd i’w gilydd, argymhellir eich bod bob amser yn gwirio gyda’r darparwr yn gyntaf cyn mynychu’r sesiynau.