Insport

Rhaglen gan Chwaraeon Anabledd Cymru yw insport a’i nod yw cefnogi a herio sefydliadau i fod yn fwy cynhwysol o’u darpariaeth o chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Ceir pedair lefel, sy’n dechrau gyda Rhuban gan weithio i fyny at Aur.

Mae sefydliadau’n gweithio drwy restr o nodau ar bob lefel, gan ddatblygu eu darpariaeth a darparu tystiolaeth yn erbyn pob nod i arddangos ymarfer cynhwysol.

Ceir pedwar strand i insport ar y funud:-

Datblygiad insport – Mae pob un o’r 22 awdurdod lleol yn ymgysylltu â’r rhaglen insport, gan weithio i greu diwylliant cynhwysol o gwmpas darpariaeth chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Ar hyn o bryd mae CBS Merthyr Tudful yn ALl Arian insport, gan weithio tuag at eu cyflwyniad Aur.

Clwb insport  – Ar hyn o bryd ceir 13 clwb sy’n gweithio tuag at insport ym Merthyr, bob un ohonynt ar wahanol gamau o’u datblygiad. Os oes aelodau anabl gan eich clwb chi a’ch bod o’r farn y gallech fod yn glwb insport, cysylltwch.

Corff Llywodraethu Cenedlaethol insport – Mae cyrff cenedlaethol fel Tennis Cymru, Golff Cymru ac Undeb Rygbi Cymru yn gweithio ar hyn o bryd tuag at eu lefel insport perthnasol i sicrhau fod eu chwaraeon yn gynhwysol ledled Cymru.

3ydd Sector insport – Mae sefydliadau fel yr Urdd a Gemau Stryd Cymru’n gweithio tuag at eu lefelau insport, i sicrhau eu bod yn gynhwysol o ran cefnogaeth a darpariaeth chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

Ar hyn o bryd mae Merthyr Tudful hefyd yn peilota addysg insport ar ran Chwaraeon Anabledd Cymru’ â thair ysgol gynradd leol, y cyntaf yng Nghymru i weithio tuag at dystiolaethu AG cynhwysol a chwaraeon all-gwricwlaidd.

Am unrhyw wybodaeth am gyfleoedd cynhwysol, un ai fel cyfranogwr neu fel darparwr, cysylltwch.