Cyfleoedd Cystadleuol

Mae Merthyr Heini ar hyn o bryd yn darparu nifer o gyfleoedd cystadleuol ag ysgolion cynradd ym Merthyr Tudful. Mae cyfleoedd i blant gyfranogi mewn Pêl-droed, Rygbi, Pêl-rwyd, Criced a Thenis trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mewn cydweithrediad â’r gynghrair, mae Merthyr Heini yn trio ymgysylltu clybiau cymunedol mewn cyfleoedd cystadleuol er mwyn sicrhau fod llwybr datblygu ar gyfer y plant yn y gymuned.