Arweinyddiaeth yn eich ardal

Mae Heini Merthyr Tudful yn cynnal rhaglenni Arweinwyr Ifanc a Llysgenhadon Ifanc mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Merthyr Tudful. Bwriad y ddwy raglen yw ymgysylltu plant anweithgar a’u hannog i gyfranogi mewn gweithgareddau chwaraeon a chorfforol ac annog eraill i wneud yr un fath.

Mae rhaglen yr Arweinwyr Ifanc wedi cael ei chynnal mewn ysgolion cynradd ers dros 4 blynedd. Er mwyn bod yn Arweinydd Ifanc, bydd angen i’r myfyrwyr wneud cais drwy gwblhau ffurflen gais ac esbonio pam eu bod am fod yn Arweinydd Ifanc. Mae’r rhaglen yn recriwtio nifer o fyfyrwyr o Flwyddyn 6; maent yna’n derbyn hyfforddiant gan Heini Merthyr i fod yn arweinwyr ac arwain sesiynau gweithgareddau ar iard eu hysgolion yn ystod amseroedd egwyl a chinio. Mae’r Arweinwyr Ifanc yn cael eu mentora ac yn derbyn adborth gan Heini Merthyr yn ogystal â derbyn tystysgrifau wrth iddynt ddatblygu yn ystod y flwyddyn. 

Yn ddiweddar, cyflwynwyd y rhaglen Llysgenhadon Ifanc mewn ysgolion uwchradd a bwriad y rhaglen yw parhau’r llwybr ar gyfer disgyblion i barhau â’u taith arweiniol mewn ysgolion uwchradd. Y Llysgenhadon Ifanc sy’n gyfrifol am brynu offer gweithgareddau chwaraeon a chorfforol y teimlant y byddai disgyblion eraill yr ysgol yn hoffi eu defnyddio. Maent yna’n mynd â’r offer allan i iard yr ysgol er mwyn i’r disgyblion eraill fod yn egnïol yn ystod cyfnodau egwyl a chinio.