Llythrennedd Corfforol

Staff

Cymorth, gan gynnwys hyfforddiant a mentora ar gyfer staff dysgu er mwyn darparu cyfleoedd gweithgaredd corfforol i blant yn eu hysgolion.

Rhaglenni’r Ysgol

Mae Merthyr Tudful Heini’n cynnig amrywiaeth o raglenni gan gynnwys cynlluniau benthyg geocachio, ariannu, chwaraeon a sesiynau blasu gweithgareddau corfforol, cysylltiadau â chyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol, clybiau chwaraeon lleol a sefydliadau a chyfleoedd arweinyddiaeth.

Os oes gan eich ysgol ddiddordeb i gyfranogi neu os ydych am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Merthyr Tudful Heini.